Έργο, αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία Ενιαίας Πύλης (Single Window) για διαδικασίες εξαγωγών, εισαγωγών και διαμετακόμισης στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, ανέλαβε η Intrasoft International, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 22 μήνες, είναι το 4ο Single Window / e-Trader έργο στον χώρο των Τελωνείων που υλοποιεί η εταιρεία παγκοσμίως.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, η Intrasoft International θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα Single Window πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., το οποίο θα επιτρέπει στους εμπλεκόμενους στο εμπόριο και τις μεταφορές (εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακόμιση) να έχουν ένα ενιαίο σημείο εισόδου (Single Window), για να καταθέτουν και να ανακτούν όλα τα απαραίτητα -από τις διάφορες Αρχές και Υπηρεσίες- έγγραφα και πληροφορίες.

Το Single Window σύστημα θα αναλάβει την αυτοματοποίηση των επικοινωνιών μεταξύ αυτών των Αρχών και Υπηρεσιών και επιπλέον τη διαβίβαση των εγκρίσεων και των σχετικών πληροφοριών από τις Κυβερνητικές Αρχές στους εμπόρους και τους εκτελωνιστές.

«Η επιλογή της εταιρείας μας για την ανάληψη ενός τέτοιου έργου στο Τατζικιστάν αποδεικνύει ξεκάθαρα την ηγετική μας θέση παγκοσμίως στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τα Τελωνεία», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Intrasoft International, κ. Αθανάσιος Κωτσής.