Κάτω από το 3% υποχώρησε το κόστος δανεισμού της Ιταλίας στη δημοπρασία 2ετών ομολόγων που διεξήχθη σήμερα, χάρη στις προσδοκίες για έναρξη του νέου προγράμματος αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ.

Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε επιτόκιο 2,53%, το χαμηλότερο από τον περασμένο Μάρτιο, και άντλησε 3,937 δισ. ευρώ - σχεδόν το ανώτατο όριο του ποσού που επιθυμούσε.
 

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία του Αυγούστου το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,06%.