Σε καταβολή 500.000,00 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο προέβη ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Το ποσό αυτό αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής για την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, που ακολουθεί ο Οργανισμός. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Ο.Κ.Α.Α. αποφάσισε τη μείωση του Μετοχικού του Κεφαλαίου προκειμένου να επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 4.352.360,00 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί 2.500.000,00 ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος με αποδέκτη το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο του ΟΚΑΑ ΑΕ.

 

Παρά τη σκληρή ύφεση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία, η χρηστή οικονομική διαχείριση και η ακολουθούμενη στρατηγική, του Ο.Κ.Α.Α. είχαν ως αποτέλεσμα τη δυναμική του ανάκαμψη, την αύξηση των εσόδων του σχεδόν κατά 100% με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας που άγγιξε το 35% για το 2012. 

 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα οικονομικά του μεγέθη, του επέτρεψαν να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο συνολικά 3.000.000,00 ευρώ, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, από την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά και να προχωρήσει στην, κατά 11 χρόνια νωρίτερα, αποπληρωμή μακροχρόνιου τραπεζικού δανείου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με καταβολή μετρητών ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, και στην καταβολή φόρων 1,1 εκατ. ευρώ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός επιστρέφει στην κερδοφορία με προϋπολογισθέντα κέρδη μετά φόρων και αποσβέσεων 1.130.000,00 ευρώ για το 2013, έχοντας μηδενική δανειακή επιβάρυνση και παρά το γεγονός ότι έχει προβεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις στα ενοίκια των πελατών του, σε μια προσπάθεια τόνωσης της εμπορικής δραστηριότητας. 

 

Είναι προφανές, ότι η δραστική αναδιάρθρωση και εξυγίανση της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας του Οργανισμού, όχι απλά διασφαλίζει την ανταποδοτικότητά του απέναντι στο Ελληνικό Κράτος και τον Ελληνικό Λαό, αλλά και βοηθά με διάφορους τρόπους τη συγκράτηση την υγιή ανάπτυξη σε όφελος του Έλληνα πολίτη. 

 

Αυτό καθιστά τον Ο.Κ.Α.Α. ισχυρό και αυτάρκη μέσα στην πιο δύσκολη χρονική περίοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση.