Το Δ.Σ. της Olympic Catering ανακοινώνει ότι νέος εσωτερικός ελεγκτής της εταιρίας αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Παναγιώτη Σταυρίδη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.