Την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των Μπήτρος Ακίνητα, Κυκλαδική Ξενοδοχειακή και Μπήτρος Μεταλλουργική θεσσαλίας από την Μπήτρος Κατασκευαστική, ανακοίνωσε η Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ.

 

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τα λοιπά έγγραφα πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να υποβληθούν στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.