Στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών παραμένει το Χρηματιστήριο της Αθήνας, σύμφωνα με την απόφαση του διεθνούς οίκου FTSE. 

Ωστόσο, το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει στη «watch list» του οίκου, και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα της νέας αξιολόγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013 (ενδιάμεση ενημέρωση θα υπάρξει τον Μάρτιο του 2013), ώστε να γίνει γνωστό αν η ελληνική αγορά θα διατηρήσει το status της «ανεπτυγμένης» ή αν θα υποβιβαστεί στην κατηγορία των «advanced emerging» αγορών.