Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας να υποχωρεί κατά 1,1 μονάδα, σε σχέση με τον Αύγουστο.

 

Η πτώση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του κλίματος στις κατασκευές, λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης στα υπό εξέλιξη έργα, αλλά και στη μεταποίηση, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ). 

 

Όσον αφορά στο λιανικό εμπόριο, το κλίμα χειροτέρευσε ελαφρώς, ενώ στις υπηρεσίες και στους καταναλωτές παρέμεινε στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον Αύγουστο.