Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε τη συνθήκη με την οποία δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν, πιθανώς τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.Η απόφαση, η οποία τιτλοφορήθηκε ως «ερμηνευτική διακήρυξη», ενσωματώνει όσα προβλέπονταν στην απόφαση του ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, δηλαδή να καθοριστεί το μέγεθος της συνεισφοράς της Γερμανίας, αλλά και να υπάρξουν εγγυήσεις πως το κοινοβούλιο θα ενημερώνεται συνεχώς.