Μικρότερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση που εμφάνισε η βρετανική οικονομία στο β' τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. 

 

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Βρετανίας υποχώρησε κατά 0,4% την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου, έναντι αρχικής εκτίμησης για συρρίκνωσή του κατά 0,7%. Οι αναλυτές ανάμεναν την πτώση στο 0,5%.
 

Να σημειωθεί ότι η βρετανική οικονομία έχει συρρικνωθεί για τρία διαδοχικά τρίμηνα.