Την αξιολόγηση της Banco Popular της Πορτογαλίας υποβάθμισε ο οίκος αξιολογήσης Fitch
σε BB με σταθερό outlook από BBB- με αρνητικό outlook.


Παράλληλα, ο οίκος απέσυρε την αξιολόγηση της επιχείρησης γιατί, όπως αναφέρει η τράπεζα ΒΡΡ επέλεξε να σταματήσει να συμμετέχει στην διαδικασία αξιολογήσεων, και άρα δεν θα υπάρχει επαρκής ροή λεπτομερών πληροφοριών ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη μεθοδολογία κάλυψης.