Πτώση 9,1% σημείωσε ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με τα καύσιμα, σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2012, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Όγκου υποχώρησε τον Ιούλιο κατά 9,0%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Όσον αφορά στο Δείκτη Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, αυτός υποχώρησε σε ετήσια βάση τον Ιούλιο κατά 8,0%, έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 8,3%, έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.