Την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Εθνική ΑΕΕΓΑ», μέχρι του ποσού των 650.000.000 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά την συνεδρίασή του της 27/9/2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.