Στο νεοσύστατο Ταμείο Ρευστότητας Αυτονομιών (FLA) σκοπεύει να προσφύγει ακόμη μία ισπανική αυτόνομη περιφέρεια.

Ειδικότερα, η περιφέρεια της Μούρθια θέλει να προσφύγει στο Ταμείο για οικονομική βοήθεια ύψους 527,9 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από τοπική κυβερνητική πηγή.
 
 

Η Μούρθια αρχικά σκόπευε να ζητήσει 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο, που έχει συσταθεί ειδικά για να συνδράμει με ρευστό τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της κρίσης.


Σημειώνεται ότι το έλλειμμα της Μούρθια ανέρχεται σε 3,282 δισ. ευρώ (11,7% του ΑΕΠ) και θεωρείται μικρό σε σχέση με άλλες αυτόνομες περιφέρειες.