Με υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού αλλά χωρίς απολύσεις συνοδεύεται το πρώτο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων 21 φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έδωσε χθες για διαβούλευση το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πόρτα εξόδου από το Δημόσιο ενδέχεται ωστόσο να περιμένει τους εργαζομένους σε φορείς που θα τεθούν σε επόμενη φάση υπό συγχώνευση ή κατάργηση. Στην παρούσα διαδικασία επηρεάζονται5.256 εργαζόμενοι που υπηρετούν στους 21 φορείς και στην πλειονότητά τους – όσοι δηλαδή είναι στους 16 φορείς που συγχωνεύονται – θα μεταφερθούν στους νέους οργανισμούς που θα προκύψουν. 

Στην περίπτωση των άλλων πέντε φορέων που θα καταργηθούν και με δεδομένο τον μικρό αριθμό εργαζομένων, καθώς σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου απασχολούνται περίπου 50 υπάλληλοι, διασφαλίζεται η παραμονή τους στο Δημόσιο με διάφορες διαδικασίες. 

Μεταφορά σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) ακόμη και σε άλλους όμορους νομούς ορίζεται, σύμφωνα με τα «Νέα» για το προσωπικό του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών και του Τα- μείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων. 

Από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων εξαιρούνται οι αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και συντηρητές αρχαιοτήτων που απασχολούνται σε εν εξελίξει έργα και οι οποίοι μετακινούνται στο υπουργείο Παιδείας. 

Ανάλογη μεταφορά στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού θα γίνει και για τους εργαζομένους του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας των απασχολουμένων στη Ελληνική Θαλάσσια Ενωση. 

Διπλή μετακίνηση περιμένει τους υπαλλήλους στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, οι οποίοι θα τοποθετηθούν αρχικά στο Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης της Κτηματολόγιο ΑΕ και στη συνέχεια με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος θα διατεθούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Διαθέςιμοτητα. 

Ωστόσο, η τύχη του προσωπικού των περισσοτέρων από 1.000 φορέων που έπονται προςσυγχώνευση ή κατάργηση δεν είναι διασφαλισμένη καθώς αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το καθεστώς της διαθεσιμότητας. 

Μέσω αυτής η κυβέρνηση επιχειρεί να γίνουν 15.000 απομακρύνσεις υπαλλήλων τη διετία 2013-2014 ώστε να αποφευχθούν οι άμεσες απολύσεις που ζητά η τρόικα. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν με την κατάργηση φορέων, οι εργαζόμενοι θα τίθενται αυτομάτως σε διαθεσιμότητα για ένα έτος και μετά θα αποχωρούν από το Δημόσιο ή εάν θα συνδυαστεί η διαδικασία με την προωθούμενη αξιολόγηση δομών και προσωπικού. 

Ενδέχεται, δηλαδή, πλεονάζον προσωπικό να μεταφέρεται αρχικά σε άλλες υπηρεσίες και, αφού καταρτισθούν τα νέα οργανογράμματα και βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, να απομακρύνονται όσοι κρίνονται ανεπαρκείς.