Αμετάβλητo στο 0,5% διατήρησε η Τράπεζα της Αγγλίας τo βασικό επιτόκιo. 

 

Ακόμη, αμετάβλητο στα 375 δισ. στερλίνες παρέμεινε και το ύψος του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού, το οποίο είχε αυξηθεί κατά 50 δισ. στερλίνες τον Ιούλιο.