Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου 6μηνης διάρκειας και ύψους 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει την Τρίτη 9 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

 

Η μέση απόδοση της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας είχε διαμορφωθεί στο 4,54%. 

 

Ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 12η Οκτωβρίου του 2012.