Το ποσό των 38 δισ. δολαρίων ανακοίνωσαν ότι θα καταβάλουν η Lehman Brothers Inc και η Lehman Brothers International Europe στο πλαίσιο διακανονισμού της αγωγής που τους είχε ασκηθεί.

Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που είναι αρμόδιο για υποθέσεις που εντάσσονται στον πτωχευτικό κώδικα κι αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του το πρώτο τρίμηνο του 2013, αλλά και σε αγγλικό δικαστήριο.

Την Πέμπτη, η αμερικανική επενδυτική εταιρία είχε ανακοινώσει μια χωριστή συμφωνία σχετικά με παράγωγα της ελβετικής θυγατρικής της, Lehman Brothers Finance AG.

Βάσει της συμφωνίας, η εταιρία αναμένεται να αποδώσει αρχικά ένα ποσό ύψους 7 δισ. δολαρίων σε πελάτες της, ενώ η ευρωπαϊκή θυγατρική της αναμένεται να λάβει 8 δισ. δολάρια που διεκδικούνται από πελάτες της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται σημαντικό βήμα ώστε οι πελάτες της και οι πιστωτές της να ανακτήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται.