Την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών, όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού με υποκείμενο τίτλο των εταιρειών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Eurobank Ergasias και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30, από σήμερα 8 Οκτωβρίου 2012, αποφάσισε το Χ.Α.