Κατά 0,5% μειώθηκε σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε αυξηθεί κατά 1,2%. 

 

Τα στοιχεία διαμορφώθηκαν καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ανέμεναν ότι θα η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία θα συρρικνωθεί κατά 0,8%.