Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που διενήργησε σήμερα. 

 

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,46% από 4,54% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,60 φορές (από 1,95 φορές).