Στο 5,4% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στην Αυστραλία τον Σεπτέμβριο από 5,1% που ήταν τον Αύγουστο. 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας δεν οφείλεται στην απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά στην αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της Αυστραλίας. 

 

Τον Σεπτέμβριο, δημιουργήθηκαν 14.500 νέες θέσεις εργασίας, αλλά το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε 0,2% και ανήλθε στο 65,2%.