Για τέταρτο διαδοχικό μήνα το έλλειμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα στα 1,089 τρισ. δολάρια για το δημοσιονομικό έτος 2012.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανήλθε στα 75 δισ. δολάρια.