«Βουτιά» σημείωσε η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2011, αποτέλεσμα των σεναρίων για παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας αλλά και ελάφρυνσης του χρέους της, που τροφοδοτούνται από Βρυξέλλες και Βερολίνο.

Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου μειώθηκε νωρίτερα στο 17,388%, σημειώνοντας πτώση περίπου 70 μονάδων βάσης.