Για κίνδυνο κατάρρευσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς προειδοποίησε ο ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Μόντι μιλώντας σε σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, βασικό σκέλος της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι ένα μακρόπνοο, φιλόδοξο σχέδιο, που απειλείται όμως στην παρούσα φάση από τον κίνδυνο οπισθοδρόμησης και αποσύνθεσης» ανέφερε συγκεκριμένα, αιτία αποτελεί η οικονομική κρίση.

«Η οικονομική κρίση έθεσε υπό αμφισβήτηση τις βάσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς» είπε συγκεκριμένα.

«Η Ευρώπη πρέπει να καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια για την πλήρη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της», συνέχισε ο Μόντι, διότι «η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με μια βασική επένδυση πολιτικού κεφαλαίου, αν δεν ξεπεράσει το κατώτατο προβλεπόμενο επίπεδο». Πρόσθεσε ότι για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες «στην κατεύθυνση της εφαρμογής, της διακυβέρνησης και της ενίσχυσης των κανόνων της κοινής αγοράς».