Τη σύναψη συνεργασίας ευρύτερου χαρακτήρα, με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά.
Η διάρκεια της συνεργασίας του Ομίλου με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά είναι πενταετής. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από τη συνεργασία αυτή θα επωφεληθούν 2.000 δικηγόροι μέλη του Δ.Σ.Π., καθώς ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για πολλές από τις συναλλαγές τους. Η διμερής αυτή συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

1. Διαχείριση διαθεσίμων Δ.Σ.Π.

2. Πληρωμή μερισμάτων στα μέλη του Δ.Σ.Π.

3. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Πειραιά και πληρωμή του με χρεωστική κάρτα έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς

4. Πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων Δ.Σ.Π.

5. Χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς με προνομιακούς όρους για τα μέλη του Δ.Σ.Π.

6. Ειδική γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για τα μέλη του Δ.Σ.Π.