Στο 2,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.
Οι αναλυτές προέβλεπαν μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 2,7%.