Βελτίωση μεγαλύτερη του αναμενόμενου παρουσίασε το επενδυτικό κλίμα στη Γερμανία τον Οκτώβριο, με το σχετικό δείκτη του ινστιτούτου ZEW να ενισχύεται στις -11,5 μονάδες από -18,2 μονάδες που ήταν το Σεπτέμβριο.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρότερη αύξησή του, στις -15 μονάδες. Η βελτίωση του κλίματος αποδίδεται στην ηρεμία που επικράτησε στις χρηματοοικονομικές αγορές τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο μια μικρή πλειοψηφία των αναλυτών εξακολουθεί να αναμένει επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι ο επιμέρους δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις 10 μονάδες από 12,6 μονάδες που ήταν το Σεπτέμβριο.