Υφεσιακές επιπτώσεις αναμένεται να έχει στην εγχώρια οικονομία το νέο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2013-2014, τουλάχιστον κατά την αρχική φάση εφαρμογής του, σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank.
Όπως αναφέρεται στο τελευταίο τεύχος της περιοδικής έκδοσης Οικονομία και Αγορές, που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2013 το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου, τα νέα μέτρα αναμένεται να έχουν καθαρή συσταλτική επίπτωση 5,34 δισ. ευρώ περίπου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν του επόμενου έτους.

Με βάση τις παραδοχές του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η Eurobank εκτιμά ότι η καθαρή επίπτωση του νέου πακέτου δημοσιονομικών μέτρων στο εγχώριο προϊόν θα είναι περαιτέρω συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 3 δισ. ευρώ το 2014. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις υποθέτουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου προγράμματος λιτότητας, το οποίο όμως πρέπει να θεωρηθεί προκαταρκτικό και αντικείμενο αναθεωρήσεων κατόπιν της τελικής συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας για το περιεχόμενο και τη δομή του.

Ωστόσο, υποδηλώνουν συγκεκριμένες υποθέσεις σχετικά με το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, που φαίνεται να μην απέχουν πολύ από τις εκτιμήσεις σειρά προηγούμενων μελετών για την Ελλάδα που έχουν εκπονηθεί από το ΔΝΤ τον ΟΑΣΑ και άλλους οργανισμούς, σημειώνει η Eurobank.

Στη μελέτη εξετάζεται επίσης μια σειρά σεναρίων που αφορούν τη δομή και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου δημοσιονομικού πακέτου με στόχο την συναγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ, στο δημόσιο χρέος και στις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης.

Κάτω από ένα δυσμενές σενάριο που προβλέπει εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού πακέτου την περίοδο 2013-2014, παράταση της εγχώριας ύφεσης για δύο ακόμη χρόνια και μέγιστες τιμές των εκτιμώμενων πολλαπλασιαστών υπό συνθήκες ύφεσης, εκτιμούμε ότι η συσταλτική επίδραση των μέτρων λιτότητας στο εγχώριο ΑΕΠ (fiscal drag) θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη κατά δύο και πλέον φορές σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το προαναφερθέν σενάριο, οι συνεπαγόμενες αυξήσεις του δημόσιου χρέους και των δανειακών αναγκών της Κυβέρνησης θα ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις παρούσες επίσημες προβλέψεις. Παρόλα αυτά, κάτω από ένα λιγότερο δυσμενές σενάριο που προβλέπει επιμήκυνση δύο ετών (και σταδιακότερη εφαρμογή των νέων μέτρων λιτότητας), καθώς και ταχύτερη σταθεροποίηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, οι καθαρές σωρευτικές απώλειες του ΑΕΠ την περίοδο 2013-2016 λόγω των νέων μέτρων λιτότητας εκτιμάται ότι θα ήταν σχεδόν μισές εκείνων που προβλέπονται στο προηγούμενο (δυσμενές) σενάριο για την περίοδο 2013-2014.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις συνάγονται υποθέτοντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus analysis) και αναφέρονται στην καθαρή επίπτωση της δημοσιονομικής σύσφιξης στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στην δυναμική του χρέους και στην πορεία των δανειακών αναγκών της κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, δεν αποτελούν αναγκαστικά προβλέψεις για την πορεία των ανωτέρω μακροοικονομικών μεταβλητών (πχ. ΑΕΠ) καθώς, εκτός από την δημοσιονομική πολιτική, άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική τους εξέλιξη.

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω επισημάνσεις, η Eurobank ερμηνεύει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ως ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ μιας 2ετούς επιμήκυνσης του νέου προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, σε συνδυασμό με μία πιο σταδιακή εφαρμογή των νέων μέτρων περιστολής δαπανών και ενίσχυσης των εσόδων.