Αποχώρησε στις 17.10.2012 από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., λόγω συνταξιοδότησης, ο Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίων κ. Σαράντος Κυριακόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.