Πτώση 8,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι μείωσης 1,4% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, παρουσίασε μείωση 8,9%, έναντι αύξησης 5,3% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 8,8% οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
α. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 10,7%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 7,5%.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δεύτερη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) αυξήθηκε κατά 3,0% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι αύξησης 3,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%, έναντι αύξησης 8,3% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.