Συνολικά 191 σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προϋπολογισμού 43,8 εκατ. ευρώ, προεγκρίθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 615 προεγκρίσεις σχεδίων βελτίωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 63 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη. Παράλληλα από τα 7.735 σχέδια βελτίωσης που έχουν υποβληθεί, έχουν αξιολογηθεί 4.215, εκ των οποίων 1.290 έχουν ελεγχθεί από γνωμοδοτική επιτροπή.