Πτώση 9% σημείωσαν οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου σε σύγκριση με αυτές της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ.Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (87,8%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 μείωση 7,9%, έναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν μείωση 11,6%. 


Σημαντική μείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Γερμανία, ενώ σημαντική αύξηση των αφίξεων παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία και την Ισπανία. 


Όσον αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Γερμανία (12,8%) και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (12,7%) και η Γαλλία (6,3%). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σημαντική μείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από την Αμερική.
 

Το αεροδρόμιο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, κατά την παραπάνω περίοδο, είναι το Αεροδρόμιο Αθηνών (21,8%) και ακολουθούν τα αεροδρόμια του Ηρακλείου (11,6%), της Ρόδου (9,2%) και της Θεσσαλoνίκης (6,5%).