Συνάντηση ανάμεσα σε ανώτατα στελέχη της Eurobank και την Εκτελεστική Επιτροπή της Εθνικής Τράπεζας, πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η σημερινή επαφή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των διεργασιών που αφορούν στην προοπτική συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων.

 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, στο γεύμα εργασίας παρέστησαν από την Εθνική, οι Γ. Ζαννιάς, Αλ. Τουρκολιάς, Π. Χριστοδούλου, Δ. Δημόπουλος, Π. Μυλωνάς, Δ. Χαραλαμπίδης, Α. Αθανασόπουλος, Μ. Σταθόπουλος και από τη Εurobank, οι Τ. Χριστοδούλου, Ν. Νανόπουλος, Ν. Καραμούζης, Μ. Κολακίδης, Β. Μπαλλής.