Το 96% των Γερμανών πιστεύει ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ δεν έχει ξεπεραστεί, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του περιοδικού Stern.

Μόνο το 3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα προβλήματα της ευρωζώνης έχουν επιλυθεί.

Η δημοσκόπηση αυτή διενεργήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου σε δείγμα 1000 ατόμων.