Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης «CCC/C» της Τράπεζας Πειραιώς προέβη η Standard & Poor΄s Ratings Services.
Το outlook της αξιολόγησης είναι αρνητικό. Παράλληλα ο οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «CC» των χρεογράφων που εκδίδουν οι Piraeus Group Capital Ltd. και Piraeus Group Finance PLC, τα οποία έχουν την εγγύηση της Τρ. Περαιώς.

Η κίνηση του οίκου ακολουθεί την απόκτηση από την Τρ. Πειραιώς του 99,08% της Γενικής Τράπεζας από την Societe Generale έναντι 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον οίκο, στην τρέχουσα αξιολόγηση, η εξαγορά θα έχει περιορισμένη επίδραση στην εκτίμησή του για το χρηματοπιστωτικό προφίλ της τράπεζας λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους της Γενικής Τράπεζας καθώς και των όρων της συμφωνίας οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά ενδεχόμενους κινδύνους. Κατά την άποψη του οίκου η επιχειρηματική θέση της Τρ. Πειραιώς παραμένει ισχυρή.