Ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται στο κοινωφελές ίδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν» ως το τέλος του έτους και ταυτόχρονα αναστέλλονται από 1.7.2012-31.1.2013 όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα.

Αυτό προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφτηκε χθες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με την συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται παράλληλα η δυνατότητα ρύθμισης οποιωνδήποτε ζητημάτων ανακύψουν από την ενδεχόμενη εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη διαδικασία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν», καθώς και οποιαδήποτε παρεπόμενα ζητήματα.