Την ίδρυση Ταμείου κατά της φτώχειας, με κεφάλαια ύψους 2,5 δισ ευρώ έως το 2020, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.
Το νέο ταμείο, που θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη - μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποτελέσει μέρος των ταμείων συνοχής. Στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων, το ταμείο θα καλύπτει το 85% του κόστους αρωγής σε πολίτες της Ε.Ε. που ζουν σε κατάσταση φτώχειας και τα κράτη - μέλη το 15%.

«Έχουμε ανάγκη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από νέους μηχανισμούς αλληλεγγύης και τους κατάλληλους πόρους για να βοηθούμε τα πρόσωπα που μειονεκτούν και τους φτωχούς που συχνά ζουν σε μια κατάσταση πραγματικής κοινωνικής ανάγκης», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων, Λάζλο Αντορ, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετήσουν σύντομα την πρόταση αυτή και το σχετικό προϋπολογισμό ώστε αυτοί που έχουν ανάγκη βοήθειας να μπορέσουν να την έχουν το συντομότερο δυνατόν.