Ο οίκος αξιολογήσεων Standard & Poor's επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση ΑΑΑ της οικονομίας της Σουηδίας και τις σταθερές προοπτικές (outlook) της χώρας. 

 

Κατόπιν της φετινής επιβράδυνσης, εξαιτίας της αδυναμίας της ζήτησης από τους μεγάλους εμπορικούς εταίρους της χώρας, ο οίκος προβλέπει ότι «το πραγματικό ΑΕΠ θα βελτιωθεί το 2013, με την υποστήριξη σε ένα βαθμό της ευνοϊκής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.»