Σειρά μέτρων για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων προτείνει η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), με αφορμή την εξάρθρωση δικτύου παράνομης διακίνησης ατελώνιστου ναυτιλιακού πετρελαίου σε πρατήρια.

Στις προτάσεις της ΟΒΕ συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών- εκροών καυσίμων σε όλα τα στάδια, η διαρκής ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των φορτίων με γεωγραφική και λογιστική καταγραφή της διαδρομής τους, από τα διυλιστήρια μέχρι τον καταναλωτή.

Οι βενζινοπώλες ζητούν συγκεκριμένα καθώς και ειδικότερα μέτρα:

-Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ναυτιλιακών καυσίμων (σύστημα εισροών - εκροών, αυτόματη ηλεκτρονική γεωγραφική παρακολούθηση των κινήσεων, αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή και μετάδοση στο υπουργείο οικονομικών και στις τελωνειακές αρχές των λογιστικών και γεωγραφικών και χρονικών στοιχείων παραλαβών - παραδόσεων, έλεγχο των παραστατικών που καταχωρήθηκαν από τις εταιρείες).

-Για τον έλεγχο των βυτιοφόρων (σύστημα εισροών - εκροών, σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής γεωγραφικής και λογιστικής κίνησης, αναγραφή του σήματος των εταιρειών στα βυτιοφόρα, έλεγχος της πορείας και των παραδόσεων - παραλαβών για τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν εισαγόμενα και εξαγόμενα καύσιμα).

Η ΟΒΕ επισημαίνει ακόμη ότι οι συνέπειες του λαθρεμπορίου δεν αφορούν μόνο τα δημόσια έσοδα αλλά πολλούς τομείς όπως η στρέβλωση της αγοράς, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η κλοπή των καταναλωτών, η νοθεία στα καύσιμα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.