Σήμα κινδύνου για τους αυξημένους κινδύνους αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Πορτογαλίας εξέπεμψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Όπως αναφέρει το ΔΝΤ στην ενδιάμεση έκθεση του για την Πορτογαλία, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σχετικά με τους στόχους του προγράμματος «έχουν αυξηθεί σημαντικά», εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της αυξανόμενης κοινωνικής αμφισβήτησής του.