Δύο ή τρεις θα είναι οι δόσεις με τις οποίες εφαρμοστούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο του νέου Μνημονίου.
Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 η κυβέρνηση πρέπει να εκδώσει υπουργική απόφαση για την «προσαρμογή» του κόστους των τιμολογίων χαμηλής τάσης, που αφορούν οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις.

Με την προσαρμογή θα έρθουν οι πρώτες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, ενώ επιπλέον τροποποιήσεις και αυξήσεις στα τιμολόγια θα εφαρμοστούν με δεύτερη υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί ως το τέλος Μαρτίου 2013

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μέχρι τον Ιούνιο του 2013 τα τιμολόγια της ΔΕΗ θα έχουν απελευθερωθεί πλήρως.