Αύξηση 5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, παρουσίασε μείωση 0,6%, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,8%, έναντι αύξησης 7,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,6%, το μήνα Σεπτέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,7%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 0,4%

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2011 οφείλεται: 
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,1% 
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 4,5%