Την προσφυγή της στο Ταμείο Ρευστότητας Αυτονομιών ανακοίνωσε η ισπανική Αυτόνομη Περιφέρεια της Καντάμπρια, προκειμένου να αντλήσει το ποσό των 137,2 εκατ. ευρώ.


Γίνεται έτσι η ένατη περιφέρεια της Ισπανίας που ζητά διάσωση από την κεντρική κυβέρνηση, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος της για το 2013.