Ενισχύσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για παραγωγή και εμπορία προϊόντων μελισσοκομίας ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της δαπάνης στους δικαιούχους για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2012. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών, το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 5.446.350 ευρώ, από το ποσό των 5.600.000 ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί κι εγκριθεί για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος για το τρέχον έτος. 

Στην ουσία η απορρόφηση της Δράσης ανέρχεται σε ποσοστό 97,26% από αυτό που αρχικά είχε εγκριθεί και αποτελεί το υψηλότερο από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εδώ και περίπου δέκα χρόνια.