Μείωση κατά 12,6% παρουσίασε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη διακίνηση του Α΄ τριμήνου 2011 έναντι μείωσης 7,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη διακίνηση του Α΄ τριμήνου 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 21,5%, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.