Το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ στη συνεδρίαση της 25/10, αποδέχτηκε την υποβληθείσα παραίτηση του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., Αθανασίου Ζυγούλη και εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Συμεωνίδη, ως Εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Kαταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:
 

1. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

2. Δημήτριος Αγραφιώτης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

3. Παναγιώτης Κολιοπάνος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

4. Δέσποινα Λασκαρίδου του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

5. Επαμεινώνδας Λεκέας του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

6. Θεοφάνης Μουστακάτος του Εμμανουήλ, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

7. Στέφανος Παντζόπουλος του Γιαννούλη, Προσωρινά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

8. Γεώργιος Συμεωνίδης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

9. Γρηγόριος Φελώνης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

10. Κωνσταντίνος Φουλίδης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 

11. Ευθυμία Χαλάτση του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.