Σε αγορά 100.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 36.901,02 ευρώ, προέβη στις 31/10 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Βγενόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.