Η αδυναμία της ευρωζώνης να μειώσει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 


Στην έρευνα που διεξήχθη από τη νομισματική επιτροπή του ESCB (Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών), το οποίο απαρτίζουν οι 27 κεντρικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΚΤ, και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, γίνεται αναφορά στην αυξανόμενη ανεργία αλλά και για τις μεγάλες περιόδους κατά τις οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες παραμένουν χωρίς δουλειά. 


Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα πρόκειται για ένα γεγονός που θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.