Εισηγήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών έξι εισηγμένων εταιρειών θα συζητήσει η διοίκηση του Χ.Α. στη σημερινή του συνεδρίαση.


Και οι έξι περιπτώσεις αφορούν σε εταιρείες που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς αναστολής.