Αύξηση αναμένεται να παρουσιάσουν σε σχέση με πέρυσι οι εισπράξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από καθυστερούμενες οφειλές, οι οποίες, οι οποίες αύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος θα φθάσουν το 1 δισ. ευρώ.


Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα του πρώτου δεκαμήνου, οι συνολικές εισπράξεις από καθυστερούμενες οφειλές για το 2012 θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ, έναντι 733 εκατ. ευρώ το 2011.

 

Οι αντίστοιχες εισπράξεις για τον Οκτώβριο του 2012 ανήλθαν στα 68.797.130 ευρώ, αυξημένες κατά 28,76% σε σχέση με αυτές του Οκτωβρίου 2011.